Medlemsvilkår for børn og unge

MEDLEMSVILKÅR FOR BØRN OG UNGE MELLEM 10 OG 14 ÅR

Børne- og ungemedlemskab (10 til 14 år)
Man kan tegne et børne- og ungemedlemskab hos ProWorkout fra det fyldte 10. år til det fyldte 15. år, hvorefter man kan tegne ungdomsmedlemskab (15. – 18 år).

Køb af medlemskab kan kun ske af forældre/værger, der skal fremmøde for køb af medlemskab og underskrive på børne- og ungekontrakt.

Medlemskabet er personligt og må derfor ikke udlånes, deles, sælges eller lignende. Brud herpå vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og medlemskabet vil blive inddraget uden modregning af tilbageværende periode.

Medlemskabet giver kun adgang til deltagelse på ProWorkouts specialhold rettet mod børn og unge i aldersgruppen 10 – 14 år. (der kan også være yderligere aldersdifferentiering for de enkelte hold, hvor deltagelse kun er muligt, hvis man har den angivne alder).
Medlemskabet giver derfor ikke adgang til fx anvendelse af maskiner. Brud herpå vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og medlemskabet vil blive bragt til øjeblikkeligt ophør.

Medlemskabet giver kun adgang til ProWorkout ifm. afholdelse af børne- og ungehold, og man skal ankomme 10 minutter før holdstart, hvor instruktøren tager imod.

Ophold
Der er ikke mulighed for ophold i ProWorkout for forældre/værger/ledsagere mens børne- og ungeholdet løber, medmindre pågældende selv har medlemskab og aktivt træner i perioden.

Barnet skal altid have passene træningstøj på, samt der altid skal medbringes ekstra sko (skal være helt rene indendørstræningssko).

Børn, der er fyldt 10 år, kan ikke anvende omklædningsrummet hos det modsatte køn.

ProWorkout fralægger sig ethvert ansvar og al træning og ophold i ProWorkout sker på forældrenes/værges ansvar.

ProWorkout tager løbende billeder af aktiviteter i huset. Disse billeder anvendes til kommerciel brug fx på Centrets sociale medier. ProWorkout sørger for som udgangspunkt altid kun at tage gruppebilleder af børnene under aktivitet på deres respektive hold. Ønsker man ikke, at ProWorkout gør brug af billeder, hvoraf ens barn/børn fremgår, bør man gøre ProWorkout opmærksom herpå ved skriftlig henvendelse pr. mail til dragoer@proworkout.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå gene for ProWorkouts øvrige medlemmer er løb, leg og anden støjende adfærd i ProWorkout ikke tilladt. Det er ligeledes heller ikke tillade at anvende maskiner, udstyr mm. uden, at dette er anvist af instruktøren.

ProWorkouts instruktører, der varetage børne- og ungehold, er altid specielt udvalgt, og som udgangspunkt har de også altid en relevant uddannelse. ProWorkout indhenter desuden børneattest på alle instruktører, der arbejder med børn og unge under 15. år.

Personalets anvisninger skal altid følges, og ProWorkout forbeholder sig retten til at sætte barnet af holdet den pågældende dag om ikke personalets anvisninger efterleves, og gentagende adfærd i strid med personalets anvisninger, vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og medlemskabet vil blive inddraget uden modregning af tilbageværende periode.

ProWorkouts øvrige almindelige medlemsvilkår er også gældende, hvorfor både børne- og ungekontrakt samt ProWorkouts almindelige medlemsvilkår er gældende for børne- og ungemedlemskaber, og forældre/værger skal underskrive begge aftaler.